NYHETER 2022-06-30

Revisorerna i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Protokoll från Revisorerna i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 15 juni 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-06-30

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-07-21

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan