NYHETER 2021-06-22

Revisorerna i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde 17 juni 2021

Protokoll från Revisorerna i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde 17 juni 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-06-22

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-07-14

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan