NYHETER 2022-05-13

Folkhögskolestyrelsens arbetsutskott sammanträde den 11 maj 2022

Protokoll från folkhögskolestyrelsens arbetsutskott sammanträde 11 maj 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-05-13

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-06-03

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå och på folkhögskolornas expedition.

Tillbaka till nyhetslistan