NYHETER 2022-04-05

Folkhögskolestyrelsens arbetsutskott sammanträde den 29 mars 2022

Protokoll från folkhögskolestyrelsens arbetsutskott sammanträde 29 mars 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-04-05

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-04-26

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå och på folkhögskolornas expedition.

Tillbaka till nyhetslistan