NYHETER 2022-02-10

Folkhögskolestyrelsens arbetsutskott sammanträde den 3 februari 2022

Protokoll från folkhögskolestyrelsens arbetsutskott sammanträde 2 februari 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-02-10

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-03-04

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå och på folkhögskolornas expedition.

Tillbaka till nyhetslistan