NYHETER 2023-09-05

Folkhögskolestyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 31 augusti 2023

Protokoll från folkhögskolestyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 31 augusti 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-09-05

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-09-27

 

Protokoll §§ 15-22 Folkhögskolestyrelsens arbetsutskott

 

 

Tillbaka till nyhetslistan