NYHETER 2023-09-15

Folkhögskolestyrelsens sammanträde den 12 september 2023

Protokoll från folkhögskolestyrelsens sammanträde den 12 april 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-09-15

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-10-06

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå och på folkhögskolornas expedition.

Tillbaka till nyhetslistan