NYHETER 2022-02-15

Folkhögskolestyrelsens sammanträde den 14 februari 2022

Protokoll från folkhögskolestyrelsens sammanträde den 14 februari 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-02-15

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-03-09

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå och på folkhögskolornas expedition.

Tillbaka till nyhetslistan