NYHETER 2022-05-24

Folkhögskolestyrelsens sammanträde den 23 maj 2022

Protokoll från folkhögskolestyrelsens sammanträde den 23 maj 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-05-24

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-06-14

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå och på folkhögskolornas expedition.

Tillbaka till nyhetslistan