NYHETER 2022-05-02

Förtroendevalda revisorer i Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans sammanträde den 27 april 2022

Protokoll från förtroendevalda revisorer i Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans sammanträde den 27 april 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-05-02

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-05-23

Protokollet finns tillgängligt hos registrator, revisionskontoret vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan