NYHETER 2023-09-25

Gemensamma måltidsnämndens sammanträde den 20 september 2023

Protokoll från Gemensamma måltidsnämndens, Skellefteå kommun, sammanträde den 20 september 2023 har justerats. 

Anslagsdatum: 2023-09-25

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-10-16

Kopia på protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Gemensam måltidnämnd protokoll 230920

 

Tillbaka till nyhetslistan