NYHETER 2022-05-17

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott sammanträde den 12 maj 2022

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 12 maj 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-05-17

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-06-07

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionens hus, landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan