NYHETER 2022-02-08

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 1 februari 2022

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 1 februari 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-02-08

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-03-02

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionens hus, landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

 

Tillbaka till nyhetslistan