NYHETER 2024-04-15

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 11 april 2024

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens utskotts sammanträde den 11 april 2024, har justerats.

Anslagsdatum 2024-04-15

Sista dag för överklagande av beslut : 2024-05-07.

Länk till protokoll:

Protokoll hälso och sjukvårdsnämndens utskott 240411.pdf

Tillbaka till nyhetslistan