NYHETER 2023-09-18

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 14 september 2023

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 23 augusti 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-09-18

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-10-09

 

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå

 

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts protokoll 14 september.pdf

Tillbaka till nyhetslistan