NYHETER 2022-03-22

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 15 mars 2022

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 15 mars 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-03-22

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-04-12

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionens hus, landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan