NYHETER 2023-09-29

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 27 september 2023, § 160

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 27 september 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-09-28

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-10-19

 

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 27 september § 160.pdf

Tillbaka till nyhetslistan