NYHETER 2022-05-25

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 24 maj 2022

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 24 maj 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-05-25

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-06-15

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionens hus, landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan