NYHETER 2022-04-13

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 12 april 2022, direktjustering § 85

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 12 april 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-04-13

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-05-05

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionens hus, landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan