NYHETER 2023-09-15

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 14 september 2023

Protokoll hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-09-14 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-09-15

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-10-06

Tillbaka till nyhetslistan