NYHETER 2022-02-25

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 16 februari 2022

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 16 februari 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-02-25

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-03-19

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan