NYHETER 2022-06-03

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 24 maj 2022 § 89-112

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde, § 89-112, den 24 maj 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-06-03

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-06-27

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionens hus, landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan