NYHETER 2022-07-05

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 28 juni 2022

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 28 juni 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-07-05

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-07-26

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionens hus, landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan