NYHETER 2022-04-08

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 29 mars 2022, direktjustering § 57-59, 66-69

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 29 mars 2022 har direktjusterats § 57-59, 66-69

Anslagsdatum: 2022-03-30

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-04-21

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan