NYHETER 2022-06-17

Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för funktionshinder och samverkan sammanträde den 10 juni 2022

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för funktionshinder och samverkan sammanträde den 10 juni 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-06-17

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-07-08

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionens hus, landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan