NYHETER 2022-05-11

Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för funktionshinder och samverkan sammanträde den 4 maj 2022

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för funktionshinder och samverkan sammanträde den 4 maj 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-05-11

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-06-01

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionens hus, landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan