NYHETER 2022-06-16

Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för primärvård och tandvård den 9 juni 2022

Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för primärvård och tandvårds sammanträden den 9 juni har justerats.

Anslagsdatum: 2022-06-16

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-07-07

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan