NYHETER 2022-04-08

Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för primärvård och tandvård sammanträde den 3 mars 2022

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för primärvård och tandvård sammanträde den 3 mars 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-03-10

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-04-01

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionens hus, landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan