NYHETER 2023-09-18

Krisledningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 13 september 2023

Protokoll från krisledningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 13 september 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-09-18

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-10-09

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

 

Krisledningsnämndens arbetsutskott protokoll 13 september

Tillbaka till nyhetslistan