NYHETER 2022-02-10

Kulturutskottet 1 februari 2022

Protokollet från regionala utvecklingsnämndens kulturutskott den 1 februari har justerats.

Anslagsdatum: 2022-02-10

Sista dag för överklagande: 2022-03-04

Protokoll Kulturutskottet 2022-02-01

Tillbaka till nyhetslistan