NYHETER 2023-09-11

Kungörelse Regionfullmäktiges sammanträde den 19 september 2023

Ledamöterna i regionfullmäktige i Västerbottens län kallas till samman­träde den 19 september 2023.

 

Tid:                Tisdagen den 19 september klockan 8.30-17.00 (cirka)

 

Plats:              Rådhusesplanaden 6, Umeå, ”Sessionssalen”

 

Ärenden som ska behandlas vid sammanträdet har tagits upp i bifogade före­dragningslista. Föredragningslista, bilagor samt information om sammanträdet finns dels på www.regionvasterbotten.se/regionfullmaktige, dels på Regionens hus, Köksvägen 11, Umeå.

 

Sammanträdet är öppet för allmänheten och går att följa på plats genom Region Västerbottens webbplats (www.regionvasterbotten.se).

 

 

REGION VÄSTERBOTTEN

Regionfullmäktige

 

 

 

 

Harriet Hedlund                                          Sofia Jonsson

Ordförande                                                 Sekreterare

 

                                                               

 

 

Regionfullmäktige 2023-09-19

 

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokollsjusterare och plats för justering
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Anmälan av interpellationer
 6. Anmälan av frågor
 7. Anmälan av motioner
 8. Revisorernas information till regionfullmäktige
 9. Besvarande av interpellationer
 10. Sammanträdesplan för regionfullmäktige 2024
 11. Region Västerbottens låneram för 2023
 12. Svar på fullmäktigeberedningarna för folkhälsa och demokratis rapporter 2022
 13. Redovisning av partistödets nyttjande 2022 samt utbetalning 2024
 14. Redovisning av bidrag till politiska ungdomsförbund 2022 samt utbetalning 2024
 15. Redovisning av kompletterande bilagor till årsredovisning 2022
 16. Redovisning av motioner under beredning 2023
 17. Svar på motion nr 2-2023 ställd av Carina Sundbom (C). Inför fårmånscykel till regionens anställda
 18. Svar på motion nr 33-2021 från Viktoria Sundin (M) och Andreas Löwenhöök (M). Återetablera en platsförlagd sjuksköterskeutbildning i Skellefteå
 19. Svar på motion nr 1-2022 från Maria Lundqvist Brömster (L) m.fl. Möjlighet till samarbete med förlossningsvården i Mo i Rana
 20. Svar på motion nr 2-2022 från Ewa-May Karlsson (C), Håkan Andersson (C) och Lars Bäckström (C). Ge uppdrag till de mobila teamen
 21. Svar på motion nr 32-2021 från Ewa-May Karlsson (C) m.fl. Sveriges bästa förlossningsvård
 22. Svar på motion nr 11.2023 från Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Hans-Smetana (KD) och Maria Lundqvist Brömster (L). Ny budgetprocess
 23. Besvarande av frågor
 24. Valäreden 2023
 25. Handlingar för kännedom
Tillbaka till nyhetslistan