NYHETER 2022-02-15

Kungörelse Regionfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2022

Regionfullmäktige sammanträder digitalt i Styrelserummet, Regionens hus,
Köksvägen 11, Umeå den 22 februari 2022 med början kl. 09.00.
 

Sammanträdet är öppet för allmänheten men på grund av smittorisken rekommenderas det att följa sändningen på Region Västerbottens webbplats (www.regionvasterbotten.se)

Handlingar till de ärenden som ska behandlas finns tillgängliga digitalt på www.regionvasterbotten.se/regionfullmäktige samt på Regionens Hus, Köksvägen 11, Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan