NYHETER 2023-09-25

Patientnämndens sammanträde den 21 september 2023

Protokoll från Patientnämndens sammanträde den 21 september 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-09-25

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-10-16

Länk till protokollet:

Protokoll, Patientnämnden 2023-09-21

 

 

Tillbaka till nyhetslistan