NYHETER 2022-04-08

Patientnämndens sammanträde den 31 mars 2022

Protokoll från patientnämndens sammanträde den 31 mars 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-04-08

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-04-29

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionens hus, landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan