NYHETER 2022-05-20

Regional utvecklingsnämndens arbetsutskott 11 maj 2022

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 11 maj 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-05-20

Sista dag för överklagan av beslut: 2022-06-13

Arbetsutskottets protokoll 2022-05-11

Tillbaka till nyhetslistan