NYHETER 2022-04-14

Regionala utvecklingsnämnden 13 april 2022

Regionala utvecklingsnämndens protokoll från den 13 april 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-04-14

Sista dag för överklagan av beslut: 2022-05-06

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2022-04-13

Tillbaka till nyhetslistan