NYHETER 2022-05-27

Regionala utvecklingsnämnden 25 maj 2022, direktjustering av §§ 92, 95

Regionala utvecklingsnämndens protokoll, §§ 92, 95 från den 25 maj 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-05-27

Sista dag för överklagan av beslut: 2022-06-20

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2022-05-25 direktjustering §§ 92, 95

Tillbaka till nyhetslistan