NYHETER 2022-03-21

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2 mars 2022

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 2 mars 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-03-21

Sista dag för överklagan av beslut: 2022-04-12

Arbetsutskottets protokoll 2022-03-02

Tillbaka till nyhetslistan