NYHETER 2023-09-19

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 13 september 2023

Protokoll från regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 13 september 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-09-19

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-10-10

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

 

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2023-09-13.pdf

Tillbaka till nyhetslistan