NYHETER 2023-08-17

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 14 augusti 2023

Protokoll från regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 14 augusti 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-08-17

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-09-07

 

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott protokoll 2023-08-14

Tillbaka till nyhetslistan