NYHETER 2023-05-31

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 30 maj 2023

Protokoll från regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 30 maj 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-05-31

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-06-22

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott, protokoll, 2023-05-30

Tillbaka till nyhetslistan