NYHETER 2023-10-10

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 4 oktober 2023

Protokoll från regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 4 oktober 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-10-10

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-11-01

Länk till protokoll:

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts protokoll 2023-10-04

 

 

Tillbaka till nyhetslistan