NYHETER 2022-02-21

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2022-02-17 direktjustering § 3

Protokollet från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 17 februari, § 3 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-02-21

Sista dag för överklagande: 2022-03-15

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2022-02-17 direktjustering av § 3

Tillbaka till nyhetslistan