NYHETER 2022-02-24

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde 17 februari 2022

Protokollet från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 17 februari 2022 §§ 1-2, 4-39 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-02-24

Sista dag för överklagande: 2022-03-18

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2022-02-17 §§ 1-2, 4-39

Tillbaka till nyhetslistan