NYHETER 2022-06-01

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde 25 maj 2022

Protokollet från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 25 maj 2022 §§ 89-91, 93-94, 96-128 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-06-01

Sista dag för överklagande: 2022-06-23

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2022-05-25 §§ 89-91, 93-94, 96-128

Tillbaka till nyhetslistan