NYHETER 2023-10-25

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 19 oktober 2023

Protokollet från regionala utvecklingsnmndens sammanträde den 19 oktober 2023 har justerats

Anslagsdatum: 2023-10-25

Sista dag för överklagande: 2023-11-15

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå

 

Regionala utvecklingsnämnden protokoll 19 oktober 2023

Tillbaka till nyhetslistan