NYHETER 2023-10-20

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 19 oktober 2023, Direktjustering § 235, 236, 237

Protokollet från regionala utvecklingsnmndens sammanträde den 19 oktober 2023 har direktjusterats § 235, 236, 237

Anslagsdatum: 2023-10-20

Sista dag för överklagande: 2023-11-10

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå

 

Regionala utvecklingsnämnden, protokoll § 235-237, Direktjustering

Tillbaka till nyhetslistan