NYHETER 2023-08-29

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 24 augusti 2023

Protokollet från regionala utvecklingsnmndens sammanträde den 24 augusti 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-08-29

Sista dag för överklagande: 2023-09-19

Regionala utvecklingsnämnden, protokoll 2023-08-24

 

Tillbaka till nyhetslistan