NYHETER 2023-10-04

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 28 september 2023

Protokollet från regionala utvecklingsnmndens sammanträde den 28 september 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-10-04

Sista dag för överklagande: 2023-10-25

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå

 

Regionala utvecklingsnämnden protokoll 28 september 2023

Tillbaka till nyhetslistan