NYHETER 2024-04-12

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 8 april 2024

Protokoll från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 8 april 2024 har justerats.

Anslagsdatum: 2024-04-12

Sista dag för överklagande av beslut: 2024-05-06

Länk till protokollet:

Regionala utvecklingsnämnden, protokoll, 2024-04-08

 

Tillbaka till nyhetslistan